Data als ware goudmijn

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt in de Datalekkenreportage 2022 kenbaar dat zij in vijf jaar tijd ruim 114.000 meldingen van datalekken ontvingen waarvan ruim 6.500 cyberaanvallen. Bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) kwamen in 2022 ruim 6.000...

Jeugdcriminaliteit

Steeds vaker berichten media over jeugdcriminaliteit. Hoe zit dat nu echt? Hoe omvangrijk is deze kwestie en hoe verhouden jeugdigen zich tot elkaar als het gaat om bepaalde individuele kenmerken zoals geslacht, herkomst, scholing, werk, huishouden en woonomgeving? En...

De zin en onzin van preventiecampagnes

Overheidsinstanties werken regelmatig samen aan initiatieven ten behoeve van toekomstige misstappen van jongeren zoals criminaliteit of drugsgebruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorlichting voor scholieren over de gevaren van drugs. Maar is dit zinvol? Wat voor...

Frauderende accountants

Binnen de Nederlandse tak van KPMG is de afgelopen vijf jaar door jaarlijks ruim honderd accountants in wording fraude gepleegd tijdens toetsingen van verplichte interne trainingen. Zo zouden medewerkers onder andere uitkomsten van toetsen hebben uitgewisseld. Een...

Spoorloos vermist

Per jaar worden in Nederland circa 40.000 meldingen gedaan van vermissingen. Daarvan wordt 80 procent binnen enkele uren gevonden. Momenteel zijn er zo’n 1400 volwassenen langdurig vermist, dit betekent dat zij langer dan een jaar spoorloos zijn. Hoe zit het eigenlijk...