In de afgelopen twintig jaar is gemiddeld genomen een afname zichtbaar in de jeugdcriminaliteit. Daar tegenover staat dat er grote verschillen bestaan tussen verschillende regio’s in Nederland. In sommige wijken vertonen jongeren alarmerend gedrag, denk hierbij aan het plegen van ernstige misdaden zoals wapen- en drugshandel, en geweldsdelicten. Daarom wordt gericht geïnvesteerd in de gebieden waar de behoefte aan interventie het grootst is.

In 2023 werden 452 keer uithalers aangehouden in Rotterdam. Uithalers komen bijna altijd voor cocaïne. Jongeren die drugs uit containers halen vormen een groot probleem. Sommigen van hen zijn pas veertien jaar oud. De verdachten zijn gemiddeld jonger dan voorheen. In de eerste helft van 2023 was 63 procent van de uithalers jonger dan 23 jaar oud, tegenover 45 procent in 2022. Bovendien steeg het percentage minderjarige uithalers van 8 naar 15 procent. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) komen uithalers over het algemeen uit kwetsbare gezinnen, waar vaak sprake is van schulden en criminele familieleden. Het is van belang dat vanuit de omgeving van jongeren gelet wordt op zogeheten ‘red flags’. Hierbij valt onder andere te denken aan dure merkkleding bij jongeren uit arme gezinnen en gebruik van meerdere telefoons.

Jeugdcriminaliteit neemt steeds ernstigere vormen aan en dit noopt tot een gedegen aanpak. De komende drie jaar worden in twintig gemeenten tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd in de strijd tegen jeugdcriminaliteit. Voor 27 gemeenten is al structureel geld beschikbaar gesteld vanwege een groot risico dat jongeren in de criminaliteit belanden. Gemeenten werken nauw samen met alle relevante partners binnen de directe leefomgeving van jongeren. Dit omvat onder andere de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming, de Reclassering, Stichting Halt, Zorg- en Veiligheidshuizen, maar ook leraren op scholen, jongerenwerkers, jeugdzorg, lokale ondernemers en werkgevers. Op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen zal de aanpak van jeugdcriminaliteit regelmatig worden bijgestuurd. Dit gebeurt onder andere door middel van een monitorings- en evaluatieproces, waarbij ook de 20 nieuwe gemeenten worden betrokken. In deze cyclus wordt zowel de voortgang van de activiteiten als de problematiek in de deelnemende gemeenten gemonitord.

Problematiek ontstaat vaak niet van de ene op de andere dag en kan daardoor ook niet in één keer opgelost worden. De aanpak van jeugdcriminaliteit vergt tijd. Het is essentieel dat de directe omgeving van jongeren nauw samenwerkt en goed communiceert om de aanpak te laten slagen.

Meer weten over de risico’s omtrent (jeugd)criminaliteit en interventies? Neem contact met ons op voor advies en onderzoek.

☏ 050-2046445
✉ info@spandawgoep.nl