Binnen de Nederlandse tak van KPMG is de afgelopen vijf jaar door jaarlijks ruim honderd accountants in wording fraude gepleegd tijdens toetsingen van verplichte interne trainingen. Zo zouden medewerkers onder andere uitkomsten van toetsen hebben uitgewisseld. Een interne klokkenluider heeft dit kenbaar gemaakt. De omvangrijke fraude heeft KPMG-bestuurslid Marc Hogeboom en voorzitter van de raad van commissarissen Roger van Boxtel ertoe doen besluiten hun functie neer te leggen. Van een aantal bij fraude betrokken werknemers is afscheid genomen en anderen kregen een sanctiemaatregel opgelegd.

Voor accountants zijn de waarden integriteit en kwaliteit uitermate belangrijk. Fraude binnen de accountancysector past binnen een bredere trend. Schandalen betroffen in de periode van begin deze eeuw tot enkele jaren geleden hoofdzakelijk klanten waarbij de boekhouding niet goed werd gecontroleerd. Het accountantsberoep kwam hierdoor steeds meer onder vuur te liggen en men zocht naar de onderliggende oorzaken van fraude. Er zou structureel iets mis zijn in de accountancysector vanwege een cultuurprobleem. Begin 2020 concludeerde onder andere de Commissie toekomst accountancysector (CTA) dat zolang dit cultuurprobleem niet grondig wordt aangepakt, er blijvend fouten zullen worden gemaakt. Accountants hebben beloofd te werken aan de noodzakelijke cultuurverandering. De grootschalige examenfraude binnen KPMG laat de twijfels over de accountancysector echter wederom toenemen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is geschokt door de grootschalige examenfraude bij KPMG, een toonaangevend accountantskantoor in Nederland. Hoewel deze misstanden bij KPMG plaatsvonden, beïnvloedt dit ook het imago van accountants van andere kantoren. Binnen de accountancy zijn internationaal meerdere gevallen bekend van examenfraude. Dit raakt zowel de integriteit als de vakbekwaamheid van accountants. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is geschrokken van de examenfraude en onderzoekt momenteel of de educatievereisten voor accountants herzien moeten worden. Hanzo van Beusekom, bestuurder van AFM, wil dat KPMG zo snel mogelijk de benodigde gedragsverandering inzet en zal hier scherp op toezien.