BEDRIJFSRECHERCHE

Spandaw & Veltman Bedrijfsrecherche hecht waarde aan een persoonlijke, professionele en gedegen aanpak. Daarom heeft u altijd rechtstreeks contact met Spandaw of Veltman. Neem vrijblijvend contact op om uw casus aan ons voor te leggen.

Eerste contact – Spandaw & Veltman Bedrijfsrecherche

Zodra u een beroep op ons doet maken wij een afspraak op een locatie naar uw wens, of u informeert ons telefonisch (050-2046445) of via de mail (info@spandawgroep.nl). Tijdens dit overleg houden wij samen de casus tegen het licht en onderzoeken wij de mogelijkheden.
Vragen die aan bod komen zijn onder andere welk onderzoek de juiste en relevante informatie oplevert en of er meteen actie dient te worden ondernomen om erger te voorkomen.

Team

Na een oriënterend overleg bespreken wij indien nodig uw casus in ons team. Onze onderzoekers zijn scenariodenkers. Dit is essentieel omdat mogelijk meerdere belangen spelen en vaak slechts een gedeelte van de informatie op tafel ligt. Ons team buigt zich over de casus en inventariseert de mogelijkheden: wat moet onderzocht worden en welke informatie moet worden toegevoegd om de zaak te laten slagen?

Plan van aanpak

Op basis van onze inventarisatie komen wij bij u terug met een plan van aanpak en de geraamde kosten. Na uw akkoord starten wij direct met ons onderzoek. Tijdens dit onderzoek informeren wij u naar wens. Onze bevindingen worden opgenomen in een onderzoeksrapport. Het is daarna nog steeds aan u of u met deze bevindingen naar het gerecht wilt of dat u deze wellicht voorlegt aan de tegenpartij. Na opmaak van onze rapportage is de casus voor ons afgerond en danken wij u voor de opdracht.

Een hele stap

Wij worden regelmatig gevraagd om onderzoek uit te voeren zonder dat er juridische stappen worden genomen. Deze beslissing is uiteraard altijd aan u. Bij uw besluit om onze hulp in de schakelen spelen vaak veel emoties mee. Mogelijk bent u onzeker over uw bevindingen tot op heden. Een rustige verkenning is altijd mogelijk en wij zijn hierin graag uw sparringpartner.

Kosten

Het is goed om u ervan bewust te zijn dat de kosten van menig onderzoek soms geheel of gedeeltelijk via uw advocaat op de tegenpartij verhaald kunnen worden.

Soorten onderzoek

Wilt u meer informatie over de verschillende soorten onderzoeken die wij uitvoeren? Op onderstaande subpagina’s vindt u meer informatie of neem direct contact met ons op.

Bedrijfsrecherche – What’s in a name

Bedrijfsrecherche is een veel gebruikte benaming voor particulier onderzoeksbureaus. Dit impliceert echter dat deze vorm van niet-overheidsonderzoek naar strafbare gedragingen alleen voor particulieren bestemd is. Het gros van de klandizie voor een particulier onderzoeksbureau bestaat echter uit bedrijven dan wel andere professionele instanties zoals (semi-)overheden. Bedrijfsrecherche is dan ook een gekozen benaming om een doelgroep, de zakelijke markt, aan te trekken.

Recherchebureau

‘Chercher’ is Frans voor ‘zoeken’, ‘rechercheren’ kan worden vertaald als ‘opnieuw zoeken’. Recherche is een woord dat door Napoleon in de Nederlandse taal terecht is gekomen. Het woord heeft vooral bekendheid gekregen als onderdeel van onze politie: politiemensen in burger die, in opdracht van het Openbaar Ministerie, onderzoek verrichten naar strafbare gedragingen van burgers. In de loop der jaren is er echter een nieuwe variant van recherchewerk ontstaan: burgers (veelal oud-politiemedewerkers) die voor burgers/klanten onderzoekswerkzaamheden verrichten tegenover een financiële vergoeding. Deze vorm van recherchewerk heeft zich sterk ontwikkeld in de afgelopen jaren. Mede door prioritering van werkzaamheden bij de politie en overige opsporingsdiensten lopen vooral veronderstelde strafbare gedragingen in de civiele sector vertraging op. In het verlengde hiervan worden sommige zaken überhaupt niet in behandeling genomen door opsporingsdiensten van de overheid. Indien burgers vastlopen in hun zaak doordat officiële instanties geen (passende) hulp kunnen bieden, zijn wij er om samen de mogelijkheden uit te zoeken en maatwerk te bieden.

Voor al onze onderzoeken geldt het volgende:
Start nooit zomaar een particulier onderzoek op, dit vereist altijd een grondige reden. Mocht u een recherchebureau in de arm nemen, dan dient er een gedegen rapport te worden afgeleverd. Zonder een gedegen rapport kunt u namelijk geen gesprek aangaan met de andere partij of een procedure starten. U dient hierin goed beslagen ten ijs te komen. Doet u dit niet, dan kan het onderzoek in het slechtste geval zelfs tegen u werken. Op basis van voorgaande is het van belang om voor een erkend recherchebureau te kiezen en om te vragen naar diens ervaringen. U kunt een advocaat inschakelen om u te begeleiden in het juridische traject. We zijn ervaren en integer en onze rapportages houden stand in de rechtszaal.
Om erachter te komen of en hoe wij u kunnen helpen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Onze succesvolle ervaringen en ons scherpe tarief blijken voor velen doorslaggevend. Wij hanteren geen opstartkosten, geen kosten dossieropening, geen kosten voor het eerste gesprek en geen kosten voor een eerste verkenning).

Contact