Alimentatieonderzoek

Indien u maandelijks partneralimentatie betaalt volgens het destijds getekende convenant, maar u vermoedt dat de andere partij de afspraken niet nakomt is het van belang dit om dit met feiten te onderbouwen. Is er bijvoorbeeld een vermoeden van samenwonen of zijn er inkomsten die de andere partij niet aan u opgeeft? Hiernaast kunnen er natuurlijk ook andere afspraken zijn vastgelegd in het convenant die niet worden nagekomen. Schending van de afspraken kan van invloed zijn op de hoogte van het maandelijkse bedrag dat u betaalt aan partneralimentatie. Het is ook mogelijk om als advocaat in het belang van uw cliënt een partneralimentatieonderzoek uit te laten voeren.

Contact