Feitenonderzoek

Wij doen onderzoek naar verzekeringsfraude. Hieronder verstaan wij het volgende:
“Het opzettelijk misleiden van een verzekeraar bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst met de bedoeling om onrechtmatig verzekeringsdekking, -uitkering, – prestatie of dienstverlening te krijgen.”

Ingeval van verzekeringsfraude dient de verzekeraar dit aannemelijk te maken. Een vermoeden dat de verzekeringnemer opzettelijk nadeel heeft toegebracht aan de verzekeraar om hier zelf beter van te worden is namelijk onvoldoende.

Het vaststellen van feiten kan u helpen de zaak helder voor ogen te krijgen. Spandaw & Veltman zetten voor u een team van specialisten in die op een objectieve wijze onderzoek verrichten.

Financieel feitenonderzoek

1. Financieel feitenonderzoek in bestuurdersaansprakelijkheidszaken (misleiding, schending administratieplicht);
2. Oorzaak- en toedrachtsonderzoek (manipulatie voorraden, faillissement);
3. Contra-expertise op rapporten geschreven door financieel deskundigen.

Rapportage en vervolg

Wij zorgen ervoor dat alle financiële feiten zo snel mogelijk boven tafel komen en op de juiste wijze worden gepresenteerd en geïnterpreteerd. Feitenonderzoeken leggen wij vast in een Rapport van Bevindingen. Onze rapportage kan bruikbaar zijn in eventuele verdere verzekering en/of gerechtelijke procedures.

Contact