Integriteitsonderzoek

In Nederland gelden algemene normen en waarden welke zijn gegoten in bijvoorbeeld een Huisreglement, Gedragsregels en voor ambtenaren het integriteitsprotocol.

Wij ontvangen regelmatig meldingen van integriteitsschendingen van echtgenoten, vertrouwenspersonen, leden van een vereniging en collega’s. Wilt u iets aan ons melden maar verder niet betrokken raken? Neem vandaag nog contact met ons op.

Bij vermoedens van integriteitsschending kunnen wij hier onderzoek naar doen. In sommige gevallen is een onderzoek nodig om integriteitsschending uit te sluiten. Indien wij integriteitsonderzoek verrichten leggen wij aan de medewerkers uit waarom het onderzoek plaatsvindt en zorgen wij ervoor dat u de band met uw medewerkers behoudt. Uiteraard is het ook mogelijk dat wij een dergelijk onderzoek verrichten zonder onszelf kenbaar te maken.

Voorbeelden van integriteitsschendingen:

 • Psychische terreur;
 • Intimidatie;
 • Pesten;
 • Relatiegeschenken niet melden;
 • Belangenverstrengeling;
 • Heling;
 • Bedrijfsgeheim doorspelen;
 • Financiële manipulatie;
 • Drugssmokkel in penitentiaire inrichting;
 • Etc.

Voorbeelden van overtreding van huisregels (integriteit op de werkvloer):

 • Alarmcodes doorspelen;
 • Sleutels uitlenen;
 • Goederen lenen;
 • Protocollen niet naleven;
 • Goederen meenemen;
 • Eigen handel/nevenwerkzaamheden;
 • Niet-integer handelen;
 • Pesten;
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • Etc.

Wij ontvangen regelmatig meldingen van integriteitsschendingen van echtgenoten, vertrouwenspersonen, leden van een vereniging en collega’s. Wilt u iets aan ons melden maar verder niet betrokken raken? Neem dan vandaag nog contact met ons op.
Bij vermoedens van integriteitsschending kunnen wij hier onderzoek naar doen. In sommige gevallen is een onderzoek nodig om integriteitsschending uit te sluiten. Indien wij integriteitsonderzoek verrichten leggen wij aan de medewerkers uit waarom het onderzoek plaatsvindt en zorgen wij ervoor dat u de band met uw medewerkers behoudt. Uiteraard is het ook mogelijk dat wij een dergelijk onderzoek verrichten zonder onszelf kenbaar te maken.

Rapportage en vervolg

Onze uitkomsten worden vervat in een Rapport van Bevindingen. Nadat een onderzoek is afgesloten kunnen onze specialisten u helpen door u te adviseren met betrekking tot het voorkoming van dergelijke schendingen.

Contact