Verzekeringsfraude

Bent u een verzekeraar en vermoedt u een vorm van verzekeringsfraude? Denk hierbij aan fraude bij het uitkeren van gelden wegens arbeidsongeschiktheid, letsel, storm, diefstal, brand, etc. Er is sprake van verzekeringsfraude als een verzekeringnemer opzettelijk diens verzekeraar misleidt teneinde zichzelf ten onrechte te bevoordelen. Bij een vermoeden van een frauderende verzekeringnemer kunnen wij hier onderzoek naar verrichten.

Contact