Screening

Een nieuwe huurder, een sollicitant of een potentiële koper van uw bedrijf? Wij kunnen deze personen screenen op hun integriteit en betrouwbaarheid.

Huurder

Welk pand huurde uw potentiële huurder voorheen en waarom is deze persoon op zoek naar een nieuw huurobject?
Een praktijkvoorbeeld wijst het volgende uit:

Bij toeval ontdekte een eigenaar de resten van een hennepplantage in zijn pand. En de ravage was groot. Onder het mom van groothandel in kappersartikelen werd het pand gehuurd. De huur werd keurig voldaan. Er was verder geen contact en dus rust. In werkelijkheid werden er tienduizenden euro’s per maand verdiend met het telen van wiet. Er werd illegaal stroom afgetapt. En het pand verloederde met de dag (aantasting binnenzijde). De verhuurder had een makelaar in de hand genomen om de verhuur te regelen en beiden hebben niet gedacht aan enige screening.”

De vervelende consequenties in voorgaande casus hadden gemakkelijk voorkomen kunnen worden door de persoon in kwestie te screenen. Met deze relatief kleine moeite kunnen grote problemen in de kiem gesmoord worden.

(Potentiële) werknemer

Wat was de vorige werkgever van uw potentiële werknemer en waarom is deze arbeidsrelatie opgeheven?
Vertrouwensposities verlangen een achtergrondonderzoek: wie is de persoon achter de potentiële werknemer? En geeft deze achtergrondinformatie voldoende vertrouwen om alarmcodes, sleutels en inzage in systemen te verschaffen? Laat ons een screeningsonderzoek uitvoeren om een inschatting te maken of deze persoon al dan niet aangenomen dient te worden. Indien de arbeidsrelatie al bestaat kunnen wij in het kader van integriteitsonderzoek een huidige medewerker onderzoeken. Wij verrichten screeningen van zowel natuurlijke als rechtspersonen. Zo kunnen wij een onderzoek instellen naar personen die de functie van bijvoorbeeld raadslid of wethouder zullen bekleden.

Verkooptransactie bedrijven: koper

Indien na bedrijfsoverdracht blijkt dat de nieuwe eigenaar veel schulden maakt en weigert deze te betalen overwegen rechters het volgende: had de vorige eigenaar kunnen weten of de opvolger diens verplichtingen zou verzuimen? Als rechterlijk onderzoek uitwijst dat de vorige eigenaar de koper onvoldoende heeft nagetrokken kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de door de koper gemaakte schulden. Het is dan ook uiterst belangrijk om goed onderzoek te verrichten: laat potentiële kopers screenen.

Ons screeningsonderzoek

Wij leveren altijd maatwerk: afhankelijk van uw onderzoekswensen verrichten wij een beperkt dan wel uitgebreid onderzoek. Onze bevindingen kunnen u helpen te voorkomen ongecertificeerde personen in dienst te nemen. Ingeval van potentiële huurders kunnen wij onderverhuur teneinde criminaliteit zoals hennepplantages te huisvesten uit het verleden in kaart brengen.

Contact

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.