In 2022 telde Drenthe meer opgerolde drugslabs dan in voorgaande jaren. Het drugslabcircuit lijkt zich steeds meer uit te breiden naar het noorden van Nederland. Drugslabs kennen de nodige gevaren door gebruik van chemische stoffen. Het is daardoor niet alleen gevaarlijk voor de criminelen zelf, maar ook voor de mensen in de omgeving van de drugslabs. In de politieregio Noord-Nederland zijn vorig jaar doden aangetroffen bij drugslabs.

Een forensisch coördinator van de politie beschrijft hoe zij drugslabs aantreft ten tijde van ontmanteling. Drugslabs zijn altijd een rotzooi, het ruikt er onaangenaam en overal liggen chemicaliën. De ontmantelaars betreden een drugslab dan ook niet zomaar, hiervoor gelden strikte protocollen. Zo wordt eerst de brandweer gewaarschuwd die metingen doen naar koolmonoxide en eventuele andere giftige dampen. Vanwege losliggende chemicaliën die een chemische reactie kunnen veroorzaken bestaat ontploffingsgevaar. Zodoende zijn metingen uiterst belangrijk om de veiligheid van ontmantelaars te kunnen garanderen alvorens zij het drugslab binnentreden.

De politie merkt op dat burgers opvallendheden onverhoopt te weinig kenbaar maken. Na ontmanteling van een drugslab blijkt regelmatig dat omwonenden vreemde voertuigen met dito rijgedrag hebben waargenomen. De productie van synthetische drugs wordt gekenmerkt door verschillende indicatoren: een distilleerketel (vat waarin vloeistof wordt verwarmd), vaten en jerrycans, scheikundige instrumenten, witte rook, persoonlijke beschermingsmiddelen, gasflessen, anijsgeur, geluid van ventilatoren en signalen uit de buurt. Dit soort meldingen ontvangt de politie graag om de opsporing en uiteindelijk ontmanteling van drugslabs te bevorderen. Sylvia te Wierik, sectorhoofd van de regionale politierecherche Noord-Nederland, roept burgers op om niet naïef om te gaan met de signalen die zij opmerken.

In de synthetische drugsproductie vormt vastgoed een onmisbare schakel. Naast hennepkwekerijen zijn drugslabs de belangrijkste reden voor burgemeesters om panden te sluiten. Drugslabs brengen zowel de omwonenden als de openbare orde en het pand zelf in gevaar. Als daadwerkelijk gevaar optreedt, bijvoorbeeld in de vorm van een (chemische) brand, kan de schade al gauw oplopen tot tienduizenden euro’s. Dergelijke schade wordt niet vergoed door de verzekering omdat drugslabs uitgesloten zijn in de polisvoorwaarden. Verhuurders dienen sterk in te zetten op preventie en controle teneinde schadeposten voor zover mogelijk te voorkomen.