Per jaar belanden in Nederland duizenden kinderen en jongeren in de criminaliteit. Het Centrum van Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) onderzocht dit fenomeen in 2020 en 2021 in dertien steden. Hieruit bleek dat ruim 2500 jonge slachtoffers gedwongen werden tot het plegen van strafbare feiten. Jongeren worden steeds kwetsbaarder voor criminele ronselaars en dit kan desastreuze gevolgen hebben.

Op het ROC Albeda in Rotterdam worden steeds meer Rotterdamse jongeren geronseld voor uiteenlopende criminaliteitsvormen. Hierbij vormen vooral de zogeheten ‘uithalers’ een groot probleem, dit zijn jongeren die tegen betaling containers met drugs leeghalen. Binnen het bestuur van het ROC is sprake van grote zorgen over de problemen waar hun scholieren mee worden geconfronteerd. Ook het CKM constateert een stijgende lijn in het aantal slachtoffers van criminele uitbuiting in Rotterdam. Op het ROC Albeda worden scholieren gefouilleerd op wapens, drugs en andere verdachte voorwerpen zoals grote bedragen aan contant geld.

Jongeren die het geronseld worden om criminaliteit te begaan staan vaak niet stil bij de gevolgen hiervan. Slachtoffers van criminele uitbuiting denken hierbij eerder aan de korte termijn: een flink geldbedrag dat zij met een eenvoudige bijbaan niet kunnen realiseren. Beroepscriminelen zullen echter altijd meer vragen van de jongeren. Zij zijn veelvuldig aanwezig in de wijk van de jongeren en weten waar geliefde familieleden wonen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op intimiderende wijze foto’s laten zien van hun moeder, broer of zus teneinde de jongere over te halen het criminele pad verder te bewandelen.

Op scholen waar dergelijke ronselproblematiek zich voordoet doet het bestuur er verstandig aan om met name in te zetten op preventie en bewustwording onder de medewerkers van signalen. Daarnaast is het van belang om jongeren voor te lichten over de gevolgen van criminaliteit en daarbij te benadrukken dat het ontzettend moeilijk is om hier weer uit te stappen.