Bij het onafhankelijke meldpunt Meld Misdaad Anoniem (M.) kunnen burgers anoniem informatie verstrekken aangaande criminaliteit en misdaad. Hierbij staat de anonimiteit van de melder centraal en dit prevaleert altijd boven het belang om een zaak op te lossen. Anonieme melders leveren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van de samenleving zonder in angst te hoeven leven voor eventuele represailles.

M. is in 2002 gestart als pilot van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) en gebaseerd op het concept Crimestoppers, actief in onder andere de Verenigde Staten, Engeland, Canada en Australië. Na een succesvolle pilot werd besloten dat M. een structurele en landelijke Nederlandse voorziening werd. Zodoende werd in december 2003 Stichting Meld Misdaad Anoniem opgericht. Inmiddels zijn er dankzij maar liefst 262.017 anonieme meldingen bij M. en onderzoeken van ketenpartners minstens 18.000 aanhoudingen verricht, ruim 12.500 zaken opgelost en 1.650 misdrijven voorkomen.

Indien een melder onbedoeld (herleidbare kenmerken van) diens identiteit prijsgeeft, wordt hier geen notitie van gemaakt. Bij partners van M. belanden enkel volledig geanonimiseerde meldingen. Van anonieme melders komen geen gegevens in het dossier van de verdachte terecht en zij hoeven niet te getuigen in de rechtszaal. Hoewel melders voor M. altijd anoniem blijven, is het mogelijk dat zij niet anoniem zijn voor de persoon over wie zij melden. Uit bescherming maakt M. geen melding als een anonieme melder de enige verdachte is.

Teneinde de zaaksoplossing te bevorderen werkt de gemeente Midden-Drenthe per 1 februari 2023 samenwerken met M. Daarvoor ondertekenden burgemeester Cees Bijl en Marc Janssen van M. op 24 januari jl. de samenwerkingsovereenkomst. Door zo’n samenwerking komen bruikbare anonieme meldingen ook direct bij de gemeente terecht waardoor sneller geacteerd kan worden. Daarnaast hoopt de gemeente dat deze samenwerking de burgers stimuleert om criminaliteit altijd te melden. Vanwege de anonimiteit is M. daarvoor een veilige wijze. Gemeente Coevorden was in juni 2022 de eerste Drentse gemeente die zich aansloot bij M. Janssen verwacht dat eind 2024 al de 344 Nederlandse gemeenten samenwerken met M.

M. is zeven dagen per week kosteloos telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 0800-7000. Van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 en in weekenden en op feestdagen van 09:00 tot 17:00. Online kan 24/7 anoniem melding gemaakt worden in een beveiligde omgeving via https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/.

Meer informatie over (het melden van) criminaliteit? Schroom niet om ons te benaderen via ✉info@spandawgroep.nl of ☏ 050-2046445. Wij zijn er voor u.