Het is al langer bekend dat diverse vakantieparken gebukt gaan onder hardnekkige criminaliteit en veiligheidsproblematiek. In juni jl. publiceerden wij een blog over criminaliteit op vakantieparken, dit is een vervolg hierop. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) bracht eerder namelijk een vertrouwelijk rapport uit getiteld ‘Gebiedsscan Vakantieparken Drenthe 2019’. Dit naar aanleiding van signalen dat een deel van deze 197 vakantieparken verouderd geraakt zou zijn en daardoor niet langer aan zou sluiten bij wensen van de consument. Deze gebiedsscan berust op basis van gemeenteregistratie, politiestatistieken en gesprekken met deskundigen binnen betrokken gemeenten. Aanleiding voor recente openbaarmaking van deze gebiedsscan was een beroep van Dagblad van het Noorden op de zogeheten Wet open overheid (Woo). Zodoende is nu meer informatie openbaar inzake de problematiek op de 197 onderzochte vakantieparken.

Tweederde van de onderzochte Drentse vakantieparken zou in vitale staat verkeren en daarmee zou het prima gaan. Op elf van deze parken was de leefbaarheidsproblematiek in 2019 dermate ernstig dat onderzoekers een donkerrood risicoprofiel toekenden. Hier was sprake van permanente bewoning en criminaliteit. Dertien parken zijn niet langer aantrekkelijk voor toeristen en elf parken kampen met urgente problematiek, aldus de onderzoekers. De vakantieparken in kwestie worden overigens niet bij naam genoemd. De vakantieparken met urgente problematiek dreigden tot een vrijstaat te verworden waarin bewoners min of meer vrij spel kregen om hun eigen gang te gaan. Het afgelegen karakter en de lage sociale controle maakten sommige vakantieparken aantrekkelijke verblijfplaatsen voor personen die onder de radar wensen te blijven.

De onderzoekers stellen dat oorzaken voor de problematiek op vakantieparken zich manifesteren volgens een vicieuze cirkel. Dit begint bij tijdelijke en permanente verhuur die vakantieparken minder aantrekkelijk maken voor toeristen. Hierdoor dalen de inkomsten en dit maakt het voor beheerders van vakantieparken aantrekkelijk om weer tijdelijk en permanent te gaan verhuren. De Stuurgroep Vitale Vakantieparken stelt dat het rapport uit 2019 niet langer actueel is, dit rapport vormde namelijk de basis voor een transformatie van de recreatiesector die momenteel in volle gang is. Gemeenten zijn hierin leidend.

Teneinde de situatie op vakantieparken te verbeteren doen de onderzoekers aanbevelingen. In dit kader wordt gesproken over doeltreffender gemeentelijk beleid en een verbeterde ruimtelijke indeling van de vakantieparken.