Gisteravond werd in de Albanese hoofdstad Tirana de eerste Conference League voetbalfinale van Feyenoord tegen het Italiaanse AS Roma gespeeld. Tirana werd overspoeld met supporters van beide voetbalclubs. Overijverige voetbalsupporters, beter bekend als zogeheten ‘voetbalhooligans’, raakten met elkaar in conflict. Dit resulteerde in minstens 30 gewonden en uitzetting van maar liefst 80 Romasupporters. Ook in Nederland was het onrustig vanwege de finalewedstrijd. De Rotterdamse politie arresteerde tijdens voetbalrellen 79 mensen vanwege ongeregeldheden. Hiervan zitten nu nog vier mensen vast vanwege geweldsincidenten.  

Hooliganisme betreft geweld dat vaak in het kader van sportwedstrijden plaatsvindt, ook wel: sportrellen of meer specifiek voetbalhooliganisme. Voetbalhooliganisme gaat hand in hand met voetbalvandalisme. Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) definieert voetbalvandalisme als volgt: “Gedragingen van personen alleen of in groepsverband in relatie tot het voetbal, die te maken hebben met verstoring van de openbare orde/veiligheid en/of het plegen van strafbare feiten.” Voetbalvandalisme is doorgaans gewelddadig gedrag dat supporters uiten in reactie op alcoholgebruik, beslissingen van scheidsrechters, gedrag van de tegenpartij, et cetera. Deze reacties betreffen meestal geen zwaar gewelddadig gedrag. Voetbalhooliganisme is daarentegen juist niet toevallig en eerder structureel van aard. Geweldgebruik is niet zozeer een middel tot een bepaald doel, maar inzet van geweld lijkt een doel op zich. Hooligans spreken bijvoorbeeld rond voetbalwedstrijden af om te vechten. Etymologisch gezien doen diverse verhalen de ronde over de herkomst van het woord ‘hooligan’. Zo zou de term mogelijk verwijzen naar Patrick Hooligan, een Ierse misdadiger die eind negentiende eeuw actief was in Londen.

Doorgaans is een kleine recidiverende harde kern verantwoordelijk voor voetbalgeweld. Een meerderheid van de aangehouden voetbalvandalen dan wel -hooligans valt niet in herhaling, althans niet in het oog van de justitiële keten. De politie werkt met verschillende ketenpartners samen om ordeverstoorders binnen de voetbalwereld persoonsgericht aan te pakken. In dit kader is de ‘Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast’ (Wet MBVEO) ontwikkeld. Deze wet geeft burgemeesters, Officieren van Justitie en strafrechters bevoegdheden om op te treden indien de openbare orde en veiligheid in het gedrang komen. Voormalig minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus pleitte eind vorig jaar voor schadeverhaal op de daders. Daarbij kondigde hij aan dat wedstrijden gestaakt moeten kunnen worden als de veiligheid niet op orde is. Vorig jaar werden in de eerste helft van het voetbalseizoen al meer stadionverboden uitgedeeld dan normaal gesproken in een heel jaar. Overigens is het aantal stijgende stadionverboden een combinatie van strengere normen en een vergrootte pakkans door geavanceerde apparatuur. Daarbij wordt ook genoemd dat voetbalhooligans meedogenlozer lijken te worden.

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) kan voetbalvandalen de toegang tot alle voetbalstadions in Nederland ontzeggen en registreert deze personen. De rechter kan verschillende straffen opleggen, lopend van geldboetes tot aan gevangenisstraffen. Preventie is wenselijker dan repressie. De burgemeester draagt de verantwoordelijkheid voor de openbare orde en streeft van daaruit naar het voorkomen van voetbalgeweld. Dit onder andere door inspraak in de planning van de nieuwe competitie, inzet van beveiliging en politie in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de voetbalclubs en afsluitend het maken van afspraken over de opvang van supporters van bezoekende voetbalclubs. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Meer weten?
✉info@spandawgroep.nl ☏ 050-2046445