Vorige week hebben op verschillende plekken in Nederland preventieve controles plaatsgevonden tegen mensenhandel en uitbuiting van kwetsbare vluchtelingen. Hierbij werden onder andere binnenkomende bussen en treinen gecontroleerd, maar ook prostitutielocaties. Daarnaast is online gezocht naar signalen van mensenhandel en hebben agenten op opvanglocaties voorlichting gegeven over dit onderwerp. Mensenhandel omvat onder andere het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van personen waarbij gebruik wordt gemaakt van dwang. Doel van de mensenhandelaar is het uitbuiten van een persoon.

Miljoenen Oekraïners hebben hun thuisland noodgedwongen verlaten als gevolg van de oorlogssituatie met Rusland. Begin maart riep het Nederlandse kabinet al de 25 veiligheidsregio’s op om per regio 2000 opvangplekken te realiseren voor deze vluchtelingen. Begin deze maand stonden al ruim 27 duizend mensen uit Oekraïne ingeschreven in Nederland en dit aantal neemt gestaag toe. Inwoners van Oekraïne met een andere nationaliteit mogen zich ook in Nederland inschrijven, dit betreft zo’n 5% van de totale groep. Van de ingeschreven volwassen Oekraïners is maar liefst 80% vrouw. Dit is een logisch gevolg van het feit dat mannen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar Oekraïne niet mogen verlaten omdat zij geacht worden mee te vechten in de strijd tegen de Russen. De vluchtelingen betreffen dan ook hoofdzakelijk vrouwen en (hun) kinderen, een extra kwetsbare doelgroep. Eind maart rapporteerde de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR dat zo’n 90% van de 3,6 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne uit vrouwen en kinderen bestaat.

De Oekraïense vluchtelingen verblijven op uiteenlopende locaties van door de gemeente afgehuurde hotels tot winkelmagazijnen, bankgebouwen en bij particulieren thuis. Hoewel hulporganisaties alle zeilen bijzetten om de gevluchte Oekraïners gedegen ondersteuning te bieden, zijn er onverhoopt personen met kwade intenties. In tijden van crisis zijn er mensen die misbruik maken van de kwetsbare Oekraïense vluchtelingen. Zij benaderen deze kwetsbare doelgroep met ogenschijnlijk goede bedoelingen, maar hebben verkeerde intenties. De oorlogssituatie is chaotisch en vluchtelingen weten onder deze omstandigheden niet altijd de juiste keuzes te maken. Bovendien kampen zij vaak met trauma. Hier ligt het gevaar van mensenhandel op de loer en dit kan diverse vormen aannemen. Zo kan sprake zijn van arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting en zelfs van gedwongen orgaanverwijdering.

Diverse signalen kunnen wijzen op mensenhandel. Allereerst kan bijvoorbeeld sprake zijn van meervoudige afhankelijkheid, zoals illegaal verblijf in Nederland en een vals paspoort. Daarnaast kan sprake zijn van een sterke inperking van de basisvaardigheden. Denk hierbij aan een persoon die geen zelfstandige bewegingsvrijheid geniet en die geen beschikking heeft over diens eigen identiteitsdocumenten. Als derde werken slachtoffers van mensenhandel vaak onder zeer slechte arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld buitengewoon lange werkdagen tegenover een ongebruikelijk laag salaris. Een vierde signaal betreft aantasting van de lichamelijke integriteit. Hierbij worden slachtoffers bedreigd of geconfronteerd met geweld of dragen zij zelfs sporen van mishandeling. Een laatste signaal voor mensenhandel is uitbuiting die niet incidenteel is. In dit kader werkt het slachtoffer afwisselend op verschillende plaatsen of ontvangt men tips van bekende derden die betrouwbaar geacht worden.

Het is van belang dat men alert is en blijft op de signalen van mensenhandel en dat vermoedens hiervan gemeld worden. Neem in spoedgevallen contact op met 112. Voor niet-spoedeisende zaken kunt u bellen naar 0900-8844, vraag hierbij naar de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Afsluitend kunt u anoniem melden via 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op via 
✉info@spandawgroep.nl of ☏ 050-2046445