Georganiseerde misdaad en de gevolgen hiervan zijn aan de orde van de dag. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de gehele samenleving hier uiteindelijk mee te maken krijgt. Zo bereikt een liquidatie (al dan niet van een vooraanstaand persoon) vrijwel iedereen. Daarnaast voorziet de samenleving uiteindelijk in de kosten voor de strijd tegen georganiseerde misdaad. Verder kan een familielid of anderszins bekende onverhoopt verwikkeld raken in deze misdaadvorm, actief dan wel passief. Inhoudelijk en beleidsmatig gezien is er uiteraard ook volop aandacht vanuit de politiek en de veiligheidsbranche voor georganiseerde misdaad. Hierbij ligt de focus veelal op georganiseerde drugscriminaliteit. Gelet op voorgaande wordt gesproken over ondermijning: de verwevenheid van de onder- en bovenwereld doordat criminelen voor illegale activiteiten en doeleinden gebruikmaken van de legale dienstensector.

Crimineel geld is pas waardevol als het kan worden uitgegeven. Het geld dat criminelen in de onderwereld verdiend hebben met bijvoorbeeld drugshandel willen zij graag kunnen uitgeven in de bovenwereld, het ‘legale deel’ van de samenleving. Het zwarte geld wordt dan ook veelvuldig witgewassen om te kunnen besteden en investeren in de legale economie. Witwassen is het verrichten van transacties om de illegale herkomst van zwart geld te verhullen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via het opzetten van een bedrijf en het creëren van fictieve omzet en winst. Een ander voorbeeld van witwassen is met behulp van zwart geld een auto of ander waardevol product aanschaffen. In Nederland wordt jaarlijks maar liefst 16 miljard euro witgewassen. Drugscriminaliteit resulteert per jaar in bedragen van 3,2 tot 4,1 miljard euro aan maatschappelijke kosten voor de Nederlandse samenleving. Kortom: georganiseerde misdaad is een omvangrijk probleem en er wordt continu gebrainstormd om de negatieve gevolgen hiervan te verminderen.

Ondermijning beperkt zich niet tot drugsgerelateerde georganiseerde misdaad. Zo is ook sprake van ondermijning bij het bedreigen van een ambtenaar wegens weigeren van een vergunningsaanvraag. Andere voorbeelden van ondermijning zijn aanschaf van vastgoed met zwart geld, subsidiefraude en hennepteelt. Het gaat bij ondermijning primair om het integreren van (elementen of personen uit) de onderwereld in de bovenwereld. Door ondermijning nemen gevoelens van veiligheid en leefbaarheid af en treedt normvervaging op. Georganiseerde misdaad zorgt ervoor dat zowel de samenleving als de rechtsstaat ondermijnd wordt. De term ‘ondermijnende criminaliteit’ is overigens te beschouwen als een pleonasme daar elke criminaliteitsvorm ondermijnend werkt.

Kampt u met (zorgen over) ondermijning in uw gemeente? Of zoekt u vanuit vergelijkbare context ondersteuning in de vorm van onderzoek en advies met betrekking tot ondermijning? Benader ons voor uw vraagstukken, wij staan voor u klaar.

✉info@spandawgroep.nl of ☏ 050-2046445.