Daar waar de actualiteiten voorheen gedomineerd werden door pandemisch nieuws, staan de media de afgelopen weken vol met misstanden in de mediawereld. Zo zouden zich structureel grensoverschrijdende gedragingen voordoen en zou dit zelfs verworden zijn tot een zekere werkcultuur welke als uitermate onveilig wordt ervaren. In het kader van integriteit op de werkvloer worden geregeld signalen gemist en ook de preventie van ongewenste omgangsvormen komt nauwelijks van de grond.

Het is voor zowel werkgevers als werknemers van essentieel belang dat sprake is van een veilige werkomgeving in de breedste zin van het woord. Los van fysieke veiligheid dient eenieder juist bejegend te worden waarbij elkanders grenzen worden gerespecteerd. Integriteit op de werkvloer is een kernwaarde voor een veilige werkomgeving, maar wat houdt dit in de praktijk precies in? Wanneer is iemand integer en wat is de rol van de werkomgeving bij (vermoedens van) niet-integer handelen.

Hoofdzakelijk betreft integriteit een positieve karaktereigenschap die duidt op oprechte en eerlijke mensen die niet corrupt zijn en zich niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken. Integere mensen houden zich aan de regels en nemen verantwoordelijkheid voor hun handelen. Zij zijn aanspreekbaar op hun gedrag, maar spreken ook anderen hierop aan. De betekenis van integriteit varieert over tijd en plaats en neemt niet overal een even belangrijke rol in. Nederland scoort hoog op integriteit en staat in de top tien van de minst corrupte landen wereldwijd. Corruptie is in deze context dan ook te beschouwen als tegenhanger van integriteit.

Nu bekend is wat integriteit inhoudt, is het van belang om duidelijkheid te scheppen omtrent schending hiervan. Over het algemeen spreekt men van integriteitsschending wanneer iemand incidenteel dan wel structureel in strijd met de geldende voorschriften handelt. In de praktijk kan dit op diverse manieren uitwerken. Denk hierbij aan de eerder genoemde corruptie, maar ook aan schending van de geheimhoudingsplicht en ongewenste omgangsvormen. Er is sprake van ongewenste omgang op de werkvloer indien u niet conform een ‘normale’ collegiale relatie benaderd wordt, bijvoorbeeld in de vorm van geweld, discriminatie, en seksuele intimidatie.

Wat iemand al dan niet tot ongewenst gedrag vindt behoren varieert per persoon en per branche en daarom is het belangrijk dat werkgevers er een duidelijk en uitvoerbaar integriteitsbeleid en bijbehorende gedragscode op nahouden. Dit is ook in het kader van preventie een gewichtig onderdeel van een veilige werkomgeving. Heldere communicatie tussen werkgevers en werknemers en onderlinge discretie dragen bij aan integriteit op de werkvloer. Hierbij is het cruciaal dat medewerkers zich vrij voelen om misstanden aan te kaarten en dat werkgevers zich doorlopend inzetten voor een veilige werkomgeving. Overigens is de integriteitsplicht niet noodzakelijk beperkt tot de werkomgeving en dit geldt zeker voor een integriteitsgevoelige functie zoals die van een ambtenaar. Een scan kan u helpen om in beeld te krijgen waar uw organisatie op dit moment staat ten aanzien van integriteit op de werkvloer.

Integriteitsschendingen zijn uiterst onwenselijk en zorgen voor de nodige stress. Het is nu duidelijker dan ooit geworden dat het voorkomen van ongewenste gedragingen op de werkvloer beter en vaak ook eenvoudiger is dan het genezen hiervan. Benader ons indien u ondersteuning wenst in een integriteitsvraagstuk binnen uw onderneming, wij staan klaar om u van dienst te zijn:

info@spandawgroep.nl of ☏ 050-2046445.