De dagen zijn korter, buiten is het guur en koud en binnen zijn wellicht kostbare zaken te vinden. In de winterperiode is het niet per definitie onveiliger op straat, maar wel binnenshuis. De meeste woninginbraken vinden plaats tijdens de feestdagen en dit piekt tijdens kerst en de jaarwisseling, het risico op inbraken is dan gemiddeld drie keer zo hoog als in de rest van het jaar. Tijdens de kerstdagen bezoeken veel mensen familie en vrienden waardoor veel huizen onbemand achterblijven. Op oudejaarsavond en tijdens de jaarwisseling gaan veel mensen de straat op en de deuren worden dan vanuit enthousiasme vaak niet afgesloten. Sterker nog: de voordeur blijft in zo’n geval vaak openstaan. Het kwaad is dan snel geschied: inbrekers kunnen binnen een minuut binnen zijn en het huis na een minuut of vijf met buit en al verlaten. Een buitengewoon slechte start van het nieuwe jaar.

De wintertijd is voor inbrekers het hoogseizoen en zodra de dagen donker en korter worden stijgt de inbraakkans met gemiddeld 72%. Hoewel het in de winterperiode extra belangrijk is om alert te zijn neemt het aantal inbraken al jaren af. In 2012 werden nog bijna honderdduizend (pogingen tot) inbraak geregistreerd en in 2018 slechts de helft hiervan. In 2020 werden de minste inbraken tot dan toe gemeten (30.557) en in 2021 is het laagterecord aangaande inbraken wederom verbroken. Tot aan het begin van deze week werd er 21.600 keer ingebroken en volgens prognose komen hier in de laatste week van december nog zo’n duizend inbraken bij. Zodoende ligt het aantal inbraken in 2021 weer lager dan in 2020. De sterke daling van het aantal inbraken is gedeeltelijk verklaarbaar door de coronamaatregelen waardoor mensen meer thuis (moeten) zijn dan voorheen.

Het is niet geheel verrassend dat er in de winter het meest wordt ingebroken. Het winterseizoen kent immers een groter ‘donker’ dagdeel waardoor menig inbreker zich aan een ongewenst en mogelijk ongezien bezoek waagt. In 2020 vonden ruim dertigduizend inbraken plaats. Van de inbrekers is negentig procent een zogeheten gelegenheidsinbreker, louter een juiste gelegenheid drijft de persoon in kwestie tot de inbraak en hier gaat weinig voorbereiding aan vooraf. De overige tien procent bestaat uit professionele inbrekers en mobiele bendes. Professionele inbrekers handelen vaak in opdracht en bereiden zich goed voor. Mobiele bendes bereiden zich ter plaatse voor en brengen in aaneengesloten periodes aan meerdere woningen per dag een ongevraagd bezoek.

Wat betreft veiligheidsgevoelens kan onderscheid gemaakt worden in objectieve en subjectieve veiligheid. Objectieve veiligheid staat voor de daadwerkelijke omvang van criminaliteit en overlast. Subjectieve veiligheid (ook wel: veiligheidsbeleving) is de manier waarop men de veiligheid ervaart. Veiligheidsbeleving is te beschouwen als een containerbegrip omdat het een uiteenlopende verzameling van gedachten, percepties, emoties en gevoelens omvat die per persoon en situatie verschillen. Uit onderzoek is gebleken dat steeds minder mensen zich onveilig voelen. Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen. Over het algemeen voelen mensen zich thuis het meest veilig. Dit in tegenstelling tot plekken waar jongeren rondhangen, daar zijn de gevoelens van onveiligheid het grootst.

Een gevoel van veiligheid zorgt voor een thuisgevoel, maar wat als dit gevoel in het gedrang komt? Het is dan van belang om de juiste maatregelen te treffen om uw veiligheidsgevoel te vergroten. Houd in ieder geval te allen tijde rekening met ongewone omstandigheden, bijvoorbeeld een situatie waarin laat in de avond aangebeld wordt zonder dat u iemand verwacht. Als u uw huis verlaat, doe de deuren dan op slot. Verder doet u er verstandig aan om niet op social media of in uw voicemail aan te geven dat u van huis bent. Om het te laten lijken alsof er iemand thuis is, is het verstandig om licht te laten branden op verschillende locaties en tijden. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een tijdschakelaar. Het is raadzaam om uw buren te vertellen dat u van huis bent zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden en eventueel een auto op uw oprit kunnen plaatsen. Het is van belang dat uw verlaten huis een bewoonde indruk maakt om ongewenst bezoek buiten de deur te houden. Laat bijvoorbeeld wat halfvolle glazen op tafel staan. Zorg er verder voor dat dieven geen gebruik kunnen maken van ladders, trappen of andere opstapjes in de tuin om het huis in te komen. Houd ongeregeldheden in uw omgeving in de gaten en maak melding indien nodig. Zo houden we het voor elkaar veilig en leefbaar.