ONDERMIJNING

Ondermijning

Het actuele thema van ondermijning staat voor de verwevenheid van de onder- en bovenwereld doordat personen voor illegale doeleinden en activiteiten gebruikmaken van de legale dienstensector. Mogelijk kampt u met een ondermijningsvraagstuk in uw gemeente. U kunt hierbij denken aan bijeenkomsten over ondermijning om bewustzijn en meldingsbereidheid te vergroten, maar ook aan wetenschappelijk en recherchematig onderzoek teneinde beleid te testen dan wel bij te stellen. 

Contact