BLOGS

webwinkelfraude

Elke tien minuten ontvangt de politie een melding van webwinkelfraude. Na een periode van twee jaar van daling, is het aantal gevallen van webwinkelfraude in Nederland weer gestegen. Volgens branchevereniging Thuiswinkel.org is er een toename zichtbaar in zowel het...

Lees meer

Jeugdaanpak

In de afgelopen twintig jaar is gemiddeld genomen een afname zichtbaar in de jeugdcriminaliteit. Daar tegenover staat dat er grote verschillen bestaan tussen verschillende regio’s in Nederland. In sommige wijken vertonen jongeren alarmerend gedrag, denk hierbij aan...

Lees meer

smishing

Het gebeurt helaas steeds vaker: merkwaardige sms’jes met een veelal onbekende herkomst en een bijgevoegde discutabele link. Waar komen zulke sms’jes vandaan, wat zijn de risico’s en vooral: wat kunnen ontvangers doen om de risico’s te beperken? Recent ontving ik een...

Lees meer

Vriend in nood

Waarschijnlijk komt het bekend voor: een bekende stuurt een bericht dat diegene dringend financiële hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat vanwege het verliezen van een telefoon geen betalingen verricht kunnen worden. Uit vertrouwen en hulpvaardigheid maakt menig...

Lees meer

Drugs: inbeslagname en vernietiging

De Nederlandse douane neemt jaarlijks voor duizenden kilo’s aan drugs in beslag, het grootste deel hiervan is cocaïne. In 2023 werd met bijna 60.000 kilo fors meer cocaïne onderschept dan in het voorgaande jaar (51.000 kilo). De toename dankt zich mede aan de...

Lees meer

Explosieve(n) groei

Het aantal geregistreerde explosies in Nederland is sinds vorig jaar bijna verdrievoudigd. Zowel woningen als bedrijfspanden zijn doelwit. Hoewel de uiteindelijke explosievenplaatsers geregeld gearresteerd worden, geldt dit lang niet altijd voor de opdrachtgevers...

Lees meer

Data als ware goudmijn

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt in de Datalekkenreportage 2022 kenbaar dat zij in vijf jaar tijd ruim 114.000 meldingen van datalekken ontvingen waarvan ruim 6.500 cyberaanvallen. Bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) kwamen in 2022 ruim 6.000...

Lees meer

Jeugdcriminaliteit

Steeds vaker berichten media over jeugdcriminaliteit. Hoe zit dat nu echt? Hoe omvangrijk is deze kwestie en hoe verhouden jeugdigen zich tot elkaar als het gaat om bepaalde individuele kenmerken zoals geslacht, herkomst, scholing, werk, huishouden en woonomgeving? En...

Lees meer

De zin en onzin van preventiecampagnes

Overheidsinstanties werken regelmatig samen aan initiatieven ten behoeve van toekomstige misstappen van jongeren zoals criminaliteit of drugsgebruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorlichting voor scholieren over de gevaren van drugs. Maar is dit zinvol? Wat voor...

Lees meer