WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Criminologie

Wij verrichten multidisciplinair criminologisch onderzoek in de breedste zin van het woord. Wilt u bijvoorbeeld weten of uw beleid wel zinvol is gelet op mogelijke neveneffecten hiervan? Is beleid wel geschikt voor de omgeving waarin u dit wilt toepassen of kunt u dit wellicht beter toespitsen op de betreffende omgeving? Op basis van ons wetenschappelijke onderzoek kunnen wij u adviseren, preventief dan wel repressief.

Contact