RISK MANAGEMENT

Incidentmanagement

Met de komst van social media is de drempel om ongenuanceerde uitingen of zelfs openlijke bedreigingen te verspreiden sterk verlaagd. Bedreiging, afpersing en andere uitingen die de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers raken zijn echter van alle tijden. Dergelijke zaken vereisen als vanzelfsprekend kennis en kunde, maar bovenal empathie van onze ervaren specialisten. Zodoende kunnen wij zaken adequaat behandelen en houden wij rekening met de emoties die spelen. Spandaw & Veltman beschikt over de juiste kennis en kunde om u, indien slachtoffer van een dergelijk vergrijp, rust te geven en om u te helpen om grip te krijgen op de ongewenste situatie. In dergelijke zaken is in eerste instantie noodhulp gewenst. Het traject zal echter veelal langer voortduren zodat wij training en advies kunnen geven om deze ongewenste situaties in de toekomst te voorkomen.

Family Risks

Wij adviseren en begeleiden families die omwille van hun welgestelde status extra zorgen hebben omtrent de veiligheid van hun gezin. Wij adviseren op dit vlak en voeren op discrete en zeer proactieve wijze veiligheidswerkzaamheden uit. De door ons genomen maatregelen zullen ertoe leiden dat er een gerust gevoel van veiligheid heerst binnen uw gezin. Uiteraard blijft uw privacy te allen tijde gewaarborgd.

Corporate

Wij adviseren en begeleiden directies en raden van bestuur in veiligheidsvraagstukken die de continuïteit van het bedrijf of de instelling aantasten. Daarnaast adviseren en begeleiden wij ingeval van zaken die de persoonlijke levenssfeer raken en daarom grote gevolgen kunnen hebben voor het functioneren van de directie of leden van de raad van bestuur. Bedrijven kunnen te maken krijgen met ontevreden klanten, boze leveranciers, voormalig werknemers of wellicht personen die vanuit medische/psychische achtergronden bedreigingen uiten jegens medewerkers van het bedrijf. Dit soort gebeurtenissen hebben impact. Wij helpen u deze impact te controleren en op te lossen. Zo keert rust en veiligheid terug in de organisatie en kan de focus weer gericht worden op de bedrijfsactiviteiten.

Close protection

Spandaw & Veltman beschikt over een internationaal netwerk van specialisten op het gebied van persoonsbeveiliging en hoogrisico-opdrachten. Onze specialisten zijn in staat u wereldwijd te voorzien van persoonlijke beveiliging op discrete wijze. Zij hebben allen een militaire achtergrond bij een speciale eenheid en zijn gewend om internationaal in hoogrisicogebieden te opereren. Wij waken over uw veiligheid zodat u zich kunt concentreren op uw werkzaamheden.

Consultancy

Spandaw & Veltman biedt consultancy aan op het gebied van integriteit en veiligheid. Dit doen we veelal aan de hand van onderstaande werkwijze.

Integriteit

Spandaw & Veltman adviseert en begeleidt u in het waarborgen van de integriteit binnen uw organisatie. Onze specialisten brengen de huidige stand van zaken in kaart en zullen u na grondige analyse adviseren welke maatregelen mogelijk en wenselijk zijn. Wij kunnen u daarbij vervolgens assisteren middels workshops, bewustwordingssessies en organisatieadvies.

Security audit

De securityspecialisten van Spandaw & Veltman helpen u zicht te krijgen op de veiligheidssituatie binnen uw organisatie. Voelen de medewerkers zich veilig, is informatie bij ons veilig, wordt er veilig gewerkt en waar liggen de risico’s? Onze specialisten brengen voor u de risico’s in kaart en analyseren deze nauwgezet. Daarna bepalen we in overleg met u welke maatregelen getroffen dienen te worden om de kwaliteit van uw veiligheidsniveau te verhogen.

Travel Safety

De specialisten van Spandaw & Veltman hebben wereldwijd ervaring opgedaan. Hierdoor kunnen wij u als reiziger helpen om goed voorbereid op reis te gaan, of u nou zakelijk reist of voor studiedoeleinden. Wij organiseren hiervoor workshops, lezingen en individuele briefings. Als u echter ter plaatse begeleiding wenst of uw hele reis veiligheidstechnisch voorbereid wilt hebben zijn onze specialisten u natuurlijk ook van dienst.

Contact