VERTROUWENSPERSOON

Ondernemers opgelet: vanaf 1 januari 2024 doet u er verstandig aan over een vertrouwenspersoon te beschikken.

Als werkgever wens je dat iedere werknemer zich veilig voelt op de werkvloer. In de praktijk blijkt dit lang niet altijd het geval te zijn. Omdat voorkomen beter is dan genezen en omdat het vanaf 1 januari raadzaam is adviseren wij een externe vertrouwenspersoon.

Op 23 mei 2023 is heeft een meerderheid van de Tweede Kamer (84) ingestemd met een wijziging in de Arbeidsomstandighedenwet. Het wetsvoorstel verplicht werkgevers met meer dan tien medewerkers ertoe om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar het streven van de wetgever is om de wetswijziging per 1 januari 2024 te bekrachtigen.

Achtergrond
“De werkvloer in Nederland is niet veilig”. Dat concludeerde de FNV in oktober 2023 na uitvoerig onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Een groot deel van werkend Nederland gaat gebukt onder grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en agressie. In de helft van deze gevallen veroorzaakt de leidinggevende het ongewenste gedrag. Maar liefst 83% van de medewerkers die grensoverschrijdend gedrag ervaren op de werkvloer voelt zich niet gesteund vanuit de betreffende organisatie.

Leidinggevenden zouden een veilig werkklimaat moeten verschaffen aan medewerkers, maar blijken in de helft van de gevallen het grensoverschrijdende gedrag te veroorzaken. Daarnaast worden daders vaak worden onvoldoende aangepakt.

Grensoverschrijdend gedrag kent grote gevolgen voor zowel medewerker als organisatie: 93% van de getroffen medewerkers ervaart negatieve gevolgen, met name stress en verminderd functioneren. Verder is het een belangrijke bron van ziekmelding hetgeen kan leiden tot langdurige uitval (burn-out) en nog erger: suïcide. Ook voor medewerkers die het grensoverschrijdende gedrag aanschouwen kunnen grote gevolgen gelden: als een melding van een collega niet serieus genomen wordt, durven ook zij hun mond niet meer open te trekken. Kortom: grensoverschrijdend gedrag dient serieus genomen te worden vanuit de leiding om er een sociaal veilige werkomgeving op na te houden.

Waarom een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon vergemakkelijkt het voor medewerkers om hun problemen aan het licht te brengen. Dit bevordert een prettig werksfeer en een duurzame inzetbaarheid van het personeelsbestand. Een verbeterde werkcultuur bevordert de productiviteit en verlaagt het ziekteverzuim.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon vangt medewerkers op, begeleidt en adviseert ze en verwijst ze indien nodig door naar professionele hulpverlening. Daarnaast signaleert de vertrouwenspersoon uitdagingen in de uitvoering van beleid en verstrekt deze advies aan het management. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks verslag uit over de bevindingen. Hierin speelt vertrouwelijkheid een grote rol. Medewerkers kunnen de vertrouwenspersoon zelf inschakelen en hier komt dus geen contact met management aan te pas. Alles wat medewerkers met de vertrouwenspersoon bespreken is vertrouwelijk.

Waarom extern?
Het kan voor medewerkers een hoge drempel zijn om vervelende ervaringen te delen met collega’s. Dit geldt zeker als andere collega’s betrokken zijn bij of verantwoordelijk zijn voor het ongewenste gedrag. De externe vertrouwenspersoon is ervaren, objectief en onafhankelijk. Bovendien zijn wij bij Spandaw & Veltman ervaren onderzoekers die meldingen direct uitvoerig kunnen onderzoeken.

Wij bieden een abonnementsdienst aan voor beschikbaarheid van een externe vertrouwenspersoon. Aanvullend geven wij presentaties, voorlichtingen, coaching en advies (tarieven op aanvraag). In samenspraak proberen wij uw onderneming te wapenen tegen ongewenst, grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties.

Want laten we eerlijk zijn: voorkomen is beter dan genezen.

RI&E

Voldoet u al aan de verplichting?

Wist u dat het hebben van een (up-to-date) RI-&E verplicht is voor iedere ondernemer met werknemers in dienst?
Met een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) brengt u de arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf of organisatie in kaart en wordt er vervolgens een plan van aanpak met oplossingen t.b.v. risicoverkleining gemaakt.
In de afgelopen jaren zijn toezicht en handhaving geïntensiveerd en voor het niet hebben van een RI&E kunt u dan ook een directe boete krijgen.
Het advies is om deze RI&E op te laten stellen door een professional. Wij kunnen u hiermee helpen!
Met meer dan 30 jaar ervaring in huis kunnen wij u ondersteunen in het opstellen van een RI&E en alle bedrijfsrisico’s in kaart brengen. Er bestaat namelijk een kans dat u bepaalde risico’s over het hoofd ziet door zogenoemde ‘’bedrijfsblindheid’’. Door een specialist in te schakelen kunt u dit voorkomen.

Laat uw gegevens achter op ons contactformulier of bel 050-2046445 om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Bart Spandaw

Contact