PRIVACY/AVG

AVG workshops

Op 25 mei 2018 is de Wet op de Bescherming persoonsgegevens (Wpb) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Beide zijn een uitwerking van een Europese Richtlijn op nationaal niveau. Onder de AVG dient expliciet toestemming te worden gegeven voor verzameling van persoonsgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata, locatiegegevens, etc.). Spandaw & Veltman is officieel gecertificeerd als Functioneel Gegevensbeschermer. Dat houdt in dat wij u kunnen adviseren en begeleiden op dit vlak waarbij wij u optimaal van dienst zijn en uw zorgen uit handen nemen.
Middels onze workshops kunnen wij helpen om uit te vinden wat de AVG betekent voor personen die werkzaam zijn in bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf. Wij helpen u om in kaart te brengen in hoeverre u voldoet aan de AVG-wetgeving en waar u precies alert op dient te zijn. Wij adviseren u om aan deze wetgeving te voldoen middels workshops, advisering, begeleiding en als onafhankelijk toezichthouder Privacy (Functionaris Gegevensbescherming).

Toezichthouder privacy

Spandaw & Veltman beschikt over gecertificeerde toezichthouders, ook wel de in de AVG genoemde Functionaris Gegevensbescherming (FG). FG’ers zijn wettelijke toezichthouders op de privacy. Conform de AVG bieden wij u een kundig en onafhankelijke toezichthouder aan die u en uw organisatie compliant laat zijn aan de AVG wanneer deze wet u voorschrijft dat u een toezichthouder dient of wenst te hebben. Onze medewerkers zijn van nature gewend om te handhaven, om vanuit een onafhankelijke positie te handelen en om met een ieder binnen uw organisatie te kunnen communiceren. Uw toezichthouder werkt namelijk als liaison tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en u als onze klant. Onze toezichthouder op de privacy ziet er op toe dat uw organisatie voldoet en blijft voldoen aan de AVG.

Consultancy AVG

Spandaw & Veltman kan u op de werkplek begeleiden indien u inzicht wilt verkrijgen in hoeverre uw organisatie voldoet aan de AVG. Wij kunnen u hierbij helpen door een algemeen risico inventarisatie assessment uit te voeren. Vervolgens analyseren wij de resultaten op basis waarvan wij u adviseren middels een op maat gemaakt plan van aanpak. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor een zogeheten data protection impact assessment. U ontvangt tips en tools van ons om uw organisatie zo in te richten dat u blijft voldoen aan de AVG.

Contact