Criminologie

“De criminologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de aard en achtergronden van menselijke gedragingen die door de wetgever strafbaar zijn gesteld en van de wijze waarop de overheid en de overige maatschappij daarop reageert.” (Kaiser, 1988).

Kaiser, G. (1988) Kriminologie (2nd ed.). Ein Lehrbuch. – Heidelberg: C.F. Muller Juristischer Verlag.

Contact