TARIEVEN

Algemeen

Omdat elk onderzoek anders is, is het niet mogelijk om een vaste prijsindicatie aan te geven. Neem vooral contact met ons op voor de tarieven die gelden voor uw specifieke casus.

Recherche

Klanten benaderen ons voor recherchewerkzaamheden omdat zij vermoeden dat hen onrecht wordt aangedaan. Het uitvoeren van een gedegen objectief onderzoek met voldoende bewijslast vergt tijd (bewijs verzamelen en opmaak van een dossier). Klanten dienen te allen tijde voor ogen te houden dat onze onderzoeksrapportage als bewijs bij de Rechtbank ingediend kan worden. Uiteraard verdient de juridische weg niet de voorkeur. Het is wenselijker om met de tegenpartij in gesprek te gaan en het dossier tijdens dit gesprek te gebruiken om de tegenpartij te overtuigen en om tot een compromis te komen. Elke casus is anders waardoor op voorhand niet vast te stellen is hoe veel tijd het onderzoek exact gaat kosten en derhalve welke kosten dit exact zal bedragen. Bij onze klanten maken wij ons uurtarief bekend en op basis van ervaring kunnen wij een indicatie geven van de kosten.

Voordat wij ons onderzoek aanvangen starten wij een vooronderzoek: een kort en bondig onderzoek waarin wij de hypothese van de klant toetsen en waarin wij aanknopingspunten zoeken die de hypothese van de klant ondersteunen. De resultaten vervatten wij in een rapport van bevindingen dat wij met de klant bespreken. De klant kan vervolgens (eventueel in samenspraak met diens advocaat) bepalen of een vervolgonderzoek wenselijk is. Vooronderzoeken bieden wij aan tegen een projectprijs. In bepaalde zaken kunnen de onderzoekskosten (deels) verhaald worden op de tegenpartij.
Onze klanten duiden onze tarieven als meer dan redelijk. Bovendien kunnen onze onderzoekskosten opwegen tegen bijvoorbeeld doorbetaling van partneralimentatie, ziekte, oplichting, etc. Voor meer informatie over onze uurtarieven en voorwaarden kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Riskmanagement

Onze ervaring aangaande riskmanagement ligt in de volgende zaken:
– Preventieve observaties van multi-nationals;
– Rij-trainingen in het buitenland;
– Het voorbereiden van aandeelhoudersvergaderingen;
– Het begeleiden van goede doelen in het buitenland;
– Het drugsvrij maken van schepen;
– Beveiliging van families;
– Ondersteuning voor overheden.
Per opdracht kijken we naar de duur en de risico’s. Bij kortdurende opdrachten werken we over het algemeen met een uurtarief en bij langdurende opdrachten met een dagtarief. In overleg kan er een projectprijs worden afgesproken. Voor meer informatie over onze uurtarieven en voorwaarden kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Contact