CDD – CUSTOMER DUE DILLIGENCE

Onderzoek

CDD, ook wel KYC (Know Your Customer) staat voor het onderzoek ten behoeve van het verkrijgen van een klantbeeld voor en het alert maken van Wwft*-plichtigen op integriteitsrisico’s. In dit kader verrichten wij onderzoekswerkzaamheden.

*Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

 

Contact